USLUGE KORPORATIVNOG AGENTA

BDD TANDEM FINANCIAL a.d. svojim klijentima pruža sve usluge korporativne agenture, koje su u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i Pravilnikom Centralnog registra za hartije od vrednosti. Te usluge mogu se podeliti u sledeće grupe osnovnih poslova:

USAGLAŠAVANJE KNJIGE AKCIONARA

Usaglašavanje knjige akcionara akcionarskog društva sa bazom podataka Centralnog registra HOV, što podrazumeva:

 • određivanje vrste i klase hartija od vrednosti kod Centralnog registra HOV, kroz dodeljivanje CFI koda i ISIN broja za sve do sada izdate emisije hartija od vrednosti;
 • otvaranje emisionog računa izdavaoca hartija od vrednosti kod Centralnog registra HOV;
 • registraciju svih emisija hartija od vrednosti u Centralnom registru HOV kroz usaglašavanje knjige akcionara;
 • asimilaciju različitih emisija hartija od vrednosti;

U VEZI SA HOV

Korporativne radnje u vezi sa hartijama od vrednosti već registrovanim kod Centralnog registra HOV:

 • učestvovanje u procesu ažuriranja promena u evidenciji Centralnog registra HOV, kroz proces kliringa i saldiranja obaveza i potraživanja u hartijama od vrednosti i novcu, nastalih na osnovu zaključenih poslova;
 • izdavanje i dostavljanje izvoda iz stanja u knjizi akcionara za potrebe izdavaoca;
 • učestvovanje u postupku isplate dividende kroz upućivanje naloga Centralnom registru HOV za isplatu dividende u hartijama od vrednosti i novcu kao i isplatu kupona i glavnice obveznica;
 • kontaktiranje Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra HOV i Beogradske berze povodim svih pitanja i radnji vezanih za hartije od vrednosti izdavaoca;
 • korporativne usluge kod obaveštavanja akcionara o održavanju Skupštine akcionara, pozivu za davanje zastupničke izjave i dr;
 • priprema i sprovođenje Ponude za sticanje sopstvenih akcija pro-rata;
 • korporativne usluge u vezi sa homogenizacijom akcija;

U OBLASTI BERZANSKOG POSLOVANJA

Korporativne usluge u oblasti berzanskog poslovanja:

 • podnošenje zahteva za listing i kotaciju, odnosno podnošenje zahteva za uključenje na vanberzansko trgovanje na Beogradskoj berzi,
 • izrada i ažuriranje Prospekta za organizovanje trgovanja akcijama,
 • izrada i ažuriranje skraćenog Prospekta za organizovanje berzanskog trgovanja,
 • izrada i prikupljanje prateće dokumentacije potrebne za uključenje hartija od vrednosti na vanberzansko tržište Beogradske berze,
 • ostale radnje vezane za poslove Izdavaoca hartija od vrednosti sa Beogradskom berzom,
 • asistencija kod izrade Godišnjeg izveštaja o poslovanju, Izvoda iz finansijskih izveštaja, Izjava o šestomesečnom planu poslovanja, Izveštaja o bitnim događajima, kao i dostavljanje navedenih dokumenata Beogradskoj berzi

Kao što se može videti, usluge korporativnog agenta se odnose na zastupanje akcionarskih društava na tržištu hartija pod vrednosti. Za svako akcionarsko društvo, izbor pravog korporativnog agenta je od krucijalnog značaja. Visokostručni kadrovi, tehnološka opremljenost, profesionalizam i maksimalna posvećenost zahtevima klijenata čini BDD TANDEM FINANCIAL a.d. Vašim idealnim koprorativnim agentom.

Do sada nam je u oblasti korporativne agenture svoje poverenje ukazalo više od stotinu preduzeća od kojih izdvajamo sledeća:

Aroma – Futog ATP Vojvodina – Novi Sad
HUP Novi Sad – Novi Sad Fadip – Bečej
AMB Grafika – Novi Sad Fabrika obuće Antilop – Feketić
Jedinstvo – Vranje Mlinprodukt – Ada
THU Palić – Subotica THUP Park – Novi Sad
Građevinska knjiga – Beograd Požarevac Promet – Požarevac
Novi dom – Beograd Novkabel – Novi Sad
Brixol – Vršac Jugolek – Beograd
Radijator – Zrenjanin Stoteks – Novi Sad
Vojvodinašped – Novi Sad Vršački vinogradi – Vršac
Valjevo put – Valjevo