POSTANITE NAŠ KLIJENT

Možete postati naš klijent popunjavanjem formulara na ovoj stranici ili dostavljanjem potrebnih podataka putem telefona i pošte.

(Polja označena * su obavezna)
Poslaćemo Vam sledeće dokumente:

  • Ugovor o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti
  • Ugovor o obavljanju brokerskih poslova
  • Izjavu klijenta o predznanju
  • Izjavu BDD o upozorenju

Potpis na Ugovorima potrebno je overiti u Opštini ili Sudu, a zatim svu dokumentaciju zajedno sa overenom fotokopijom lične karte treba poslati poštom na adresu:
                                            BDD TANDEM FINANCIAL a.d.
                                            Novi Sad, Miroslava Antića 4

ili lično dostaviti u BDD TANDEM FINANCIAL a.d.

Za više informacija pozovite 021 / 425 - 777.