USLUGE IZRADE FINANSIJSKIH ANALIZA I KONSALTINGA

BDD TANDEM FINANCIAL a.d., između ostalog, pruža svojim klijentima i širok spektar usluga iz domena finansijskih analiza i konsaltinga, kao što su:

  • fundamentalna i tehnička analiza akcija,
  • procena vrednosti kapitala,
  • izrada due dilligence-a,
  • izrada investicionih projekata i biznis planova,
  • informisanje o aktuelnim kretanjima na finansijskim tržištima kod nas nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou.