OPŠTE INFORMACIJE U VEZI BESPLATNIH AKCIJA

Svim građanima koji su po zakonu ostvarili pravo na besplatne akcije, 6. januara 2010. godine je dodeljeno po 5 akcija NIS a.d. Novi Sad, sa nominalnom vrednošću od 500,00 dinara po jednoj akciji.

Zaposlenima, bivšim zaposlenima i penzionerima NIS a.d. dodeljeno je približno 14 akcija po svakoj godini radnog staža provedenoj u tom preduzeću. Sve dok akcije NIS a.d. ne budu uključene na berzu svi vlasnici akcija mogu da trguju ovim akcijama zaključenjem Ugovora o kupoprodaji akcija koji mora biti overen u Sudu.
Overeni kupoprodajni ugovori se dostavljaju brokerskoj kući koja vrši realizaciju istih u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Očekuje se da će akcije NIS a.d. biti uključene na berzu u toku jula 2010. i od tog momenta će se na Beogradskoj berzi svakodnevno trgovati ovim akcijama. Osim akcija NIS a.d., predviđeno da građani u toku 2010. godine dobiju i besplatne akcije Telekoma, Aerodroma "Nikola Tesla" i Akcionarskog fonda, a tokom 2011. akcije Elektroprivrede Srbije.