PROFIL KOMPANIJE

Mi smo BDD TANDEM FINANCIAL a.d., brokersko-dilersko društvo iz Novog Sada. Aktivni smo učesnik u trgovanju hartijama od vrednosti preko Beogradske berze. Pored toga, aktivni smo i na planu pružanja usluga korporativnog agenta, investicionog i finansijskog konsaltinga, savetovanja u vezi sa privatizacijom, merdžerima i akvizicijama, kao i u mnogim drugim aktivnostima na tržištu hartija od vrednosti.

U cilju kvalitetne realizacije zahteva naših klijenata uspostavili smo efikasnu saradnja sa nadležnim institucijama koje regulišu tržište hartija od vrednosti: Beogradskom Berzom, Komisijom za hartije od vrednosti, Centralnim registrom za hartije od vrednosti, Agencijom za privatizaciju, Akcijskim fondom i ostalim institucijama od suštinskog značaja za funkcionisanje i organizaciju domaćeg finansijskog tržišta.

Polazeći od zahteva klijenata za dodatnim informacijama vezanim za regulativu poslovanja privrednih subjekata, kao i za specifičnosti tržišta hartija od vrednosti, mi udružujemo i koordiniramo rad vrhunskih stručnjaka iz područja prava, finansija i marketinga, naravno uz strogo pridržavanje Zakona o tržištu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih instrumenata.  

Stručni kadrovi, savremena tehnologija, efikasna mreža spoljnih saradnika i maksimalna posvećenost etičkim kodeksima garancija su vrhunskog kvaliteta usluga koje pružamo našim klijentima!