OPŠTA PITANJA

Šta je Centralni registar?

Centralni registar je klirinška kuća u državnom vlasništvu, koja obavlja funkcije registrovanja, kliringa i saldiranja svih hartija od vrednosti.

CR HoV je osnovan 19. novembra 2001. godine kao organizacioni deo Narodne banke Srbije. Od pocetka 2004. godine transformisan je u jedinstveni registar svih hartija od vrednosti pod imenom Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Na vrh strane

Šta je BEOKLIRING?

Projektom CR - BEOKLIRING, realizovan je javni on-line finansijski servis prema svim ucesnicima u procesu trgovanja HoV. Klirinška kuca BEOKLIRING ima sve elemente Internet poslovnog rešenja koji su karakteristicni za elektronsko poslovanje.

Na vrh strane

Šta znači kliring i saldiranje?/h3>

Kliring i saldiranje predstavljaju radnje koje se, u registru hartija od vrednosti, kao posebnoj specijalizovanoj instituciji, obavljaju nakon realizacije naloga kupovine i prodaje. Ove radnje odnose se na međusobno poravnjavanje obaveza i potraživanja, kao i prenos prodatih hartija, sa starog na novog vlasnika i istovremeno prenos novca sa računa kupca na račun bivšeg vlasnika hartije.

Šta je depo račun?

Šta je depo račun?

Hartija od vrednosti se ne štampa (ne postoji fizički), nego se njihovo posedovanje vodi u knjizi akcionara. Kako jedno lice može da poseduje veći broj akcija, a na prodaju želi da ponudi samo deo tog vlasništva, on kod banke otvara depo račun na koji se »prenosi« onaj broj hartija kojim on želi da trguje.

Na vrh strane

Kako da znam da li imam dovoljno glasova da učestvujem na Skupštini akcionara?

Minimalni broj glasova koji mora imati akcionar ili lice ovlašćeno od strane akcionara je definisan Statutom Firme. Dakle, potrebno je da kontaktirate Firmu i znaćete da li imate ili nemate dovoljan broj glasova za učešće na Skupštini akcionara.

Na vrh strane