OPŠTA PITANJA

Šta je privatizacija?

Privatizacija je postupak u kome se prodaje do 70% društvenog i državnog kapitala preduzeća, čije se sedište nalazi na teritoriji Republike Srbije. Predmet privatizacije ne mogu biti dobra od opšteg interesa – prirodna bogatstva i dobra u opštoj upotrebi.

Na vrh strane

Kako se informiše javnost o privatizaciji preduzeća?

Agencija za privatizaciju objavljuje prospekt preduzeća u javnim glasilima (štampa i Internet). Prospekt je prezentacija najvažnijih podataka o preduzeću koje se privatizuje. Njime Agencija poziva potencijalne kupce da podnesu svoja pisma o zainteresovanosti.

Na vrh strane

Kako se potencijalni kupac informiše o prodaji preduzeća i uslovima propisanim tenderom?

Kupovinom tenderske dokumentacije koje sadrži:
- ugovor o čuvanju poverljivih podataka
- informacioni memorandum o preduzeću
- uslovi i rokove za učešće u tenderu
- opis procedure
- termine i način posete preduzeću
- kriterijumi za rangiranje koje daje Agencija
- kopija Uredbe o prodaju kapitala i imovine javnim tenderom
- Nacrt ugovora o kupovini
- druge informacije koje su relevantne za kupovinu putem tendera

Na vrh strane

Kuda idu sredstva ostvarena prodajom preduzeća?

- Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih;
- za lokalnu samoupravu (opštine u kojima se nalaze privatizovana preduzeća), podsticanje razvoja;
- za vraćanje dugova Republike Srbije;
- za denacionalizaciju;
- za finansiranje programa razvoja lokalne infrastrukture i druge namene.

Na vrh strane

Koji su efekti privatizacije?

- Otvaranje novih radnih mesta;
- privredni rast;
- redovna isplata penzija;
- realizacija socijalnog programa;
- porast životnog standarda;
- podsticanje lokalnog razvoja;
- finansiranje programa za razvoj privrede i životne sredine;
- denacionalizacija.

Na vrh strane

Šta obuhvata postupak privatizacije?

- Iniciranje postupka privatizacije;
- oglašavanje namere za privatizaciju preduzeća;
- izražavanje zainteresovanosti potencijalnih kupaca;
- oglašavanje otpočinjanja prodaje tenderom ili aukcijom;
- sprovođenje tendera, odnosno aukcije;
- zaključivanje ugovora sa kupcem;
- prenos besplatnih akcija zaposlenima i građanima.

Na vrh strane

Kako se reguliše postupak privatizacije?

U privatizaciji se prema važećim propisima garantuju javnost i regularnost postupka prodaje kapitala, odnosno imovine preduzeća tako što se informišu domaća i strana zainteresovana javnost, obezbeđuje javnost samog postupka privatizacije i isključuje mogućnost za direktnu pogodbu prodavca i kupca jer je direktna pogodba često izvor korupcije.

Na vrh strane

Do kada privatizacija treba da bude sprovedena?

Preduzeća koja se privatizuju dužna su da sprovedu postupak najkasnije do kraja jula 2005. godine.

Na vrh strane

Ko učestvuje u privatizaciji?

- Preduzeće koje se privatizuje;
- kupac, koje može da bude jugoslovensko ili strano fizičko ili pravno lice;
- Agencija za privatizaciju;
- aukcijska ili tenderska komisija.

Na vrh strane

Ko ne može da bude kupac preduzeća koje se prodaje metodom javnog tendera?

Domaće ili pravno lice koje nije izmirilo obaveze prema Zakonu o jednokrtanom porezu na ekstra dohodak i zavisno preduzeća prilikom prodaje matičnog.

Na vrh strane

Kako se preduzeće informiše o izabranom načinu privatizacije?

Agencija informiše preduzeće o metodu privatizacije (aukcija ili tender) izabranom na osnovu interesovanja potencijalnih kupaca, ali i veličine i značaja preduzeća.

Na vrh strane

Kakva su prava građana u toku privatizacije?

Punoletni građani Republike Srbije imaju pravo na 15% besplatnih akcija preduzeća koje se prodaje metodom javnog tendera. Model aukcije pruža zaposlenima u preduzeću pravo na sticanje besplatnih akcija u visini do 30% vrednosti kapitala preduzeća koje se privatizuje. Lica koja su stekla akcije u toku privatizacije mogu ih dalje prenositi (otuđivati) bez ograničenja posredstvom Finansijske berze. Isto pravo imaju i vlasnici akcija stečenih po prethodnim modelima privatizacije.

Na vrh strane

Ko može da inicira privatizaciju preduzeća i kako?

Privatizaciju preduzeća može da pokrene: samo preduzeće, Ministarstvo za privredu i privatizaciju i potencijalni kupac podnoseći Agenciji inicijativu za privatizaciju, koja predstavlja pisanu nameru za kupovinu preduzeća.

Na vrh strane

Šta je pismo o zainteresovanosti kupca?

Dokument koji izražava interesovanje potencijalnog kupca za kupovinu preduzeća.

Na vrh strane

Prava novog vlasnika?

- Konstituisanje organa upravljanja
- Raspodela dobiti
- Pravo na otuđenje I opterećenje imovine preduzeća
- Pravo na prodaju akcija
- Mogućnost zaduživanja
- Mogućnost spajanja sa drugim pravnim licima

Na vrh strane

Obaveze novog vlasnika?

- Obaveze po osnovu socijalnog programa tradno-pravnih propisa
- Obaveza kontinuitetea poslovanja
- Obaveza investiranja u preduzeće

Na vrh strane