OPŠTA PITANJA

OBVEZNICE

Šta su obveznice?

Obveznice su dužničke hartije od vrednosti kojima se njihov izdavalac (emitent) obavezuje da će licu koje je naznačeno na njoj ili donosiocu iste (zavisno da li se radi o obveznici na ime ili donosioca) isplatiti iznos koji je naveden na njoj (nominalnu vrednost obveznice) i platiti kamatu za određeni vremenski period.

Obveznice mogu biti diskontovane i obveznice sa kamatnim kuponom.

Na vrh strane