OPŠTA PITANJA

Šta je berzanski posrednik?

Berzanski posrednik je pravno lice osnovano po posebnom zakonu za poslove trgovanja hartijama od vrednosti na organizovanom finansijskom tržištu-berzi. U zavisnosti od načina organizacije berzanskog posrednika, ovlašćena lica za trgovanje berzanskih posrednika mogu nastupati kao:

Broker - posrednik u trgovanju hartijama od vrednosti u svoje ime, a za račun klijenta (komisionar) ili u ime i za račun klijenta (zastupnik). Za svoje usluge brokeri naplaćuju proviziju, a osim posredovanja mogu imati i savetodavnu ulogu. Po pravilu, provizija se plaća po izvršenju transakcije;

Diler - trgovac hartijama od vrednosti koji istupa u svoje ime i za svoj račun (principal). Zaradu ostvaruje razlikom u ceni hartije (kupovna cena – prodajna cena), snoseći eventualni rizik gubitka. Diler može istupati i kao komisionar i zastupnik.

Na vrh strane

Šta je brokerska kuća?

Brokerska kuća je firma čija jedina delatnost može biti poslovanje s hartijama od vrednosti u skladu sa Zakonom o hartijama od vrednosti (kupovina i prodaja hartija od vrednosti po nalogu nalogodavaca, upravljanje portfeljom, investiciono savetovanje i dr). U Srbiji postoji oko sedamdeset aktivnih brokerskih kuća koje su članovi Beogradske berze.

Na vrh strane

Ko su brokeri?

Brokeri su posrednici u trgovanju hartijama od vrednosti koji na berzi nastupaju kao zastupnici (u ime i za račun svojih klijenata) ili kao komisionari (u svoje ime a za račun klijenata). Za svoje usluge naplaćuju proviziju. Poslove brokera može obavljati samo lice koje ima dozvolu za njihovo obavljenje. Svako ko želi da trguje na berzi mora da angažuje brokera kako bi preko njega ispostavljao naloge za prodaju ili kupovinu hartija od vrednosti na berzi.

Na vrh strane