OPŠTA PITANJA

Šta je berza?

Berza predstavlja organizovano tržište, na kojem ovlašćeni berzanski posrednici trguju standardizovanim tržišnim materijalom, po unapred poznatim pravilima, i na osnovu standardizovane dokumentacije. Berza, jednostavno rečeno, reprezentuje, tačno određeno mesto na kojem se susreću ponuda i tražnja za robom, novcem, kapitalom, finansijskim derivatima itd.

Uloga berze sastoji se, izmedju ostalog, i u obezbeđenju uslova i načina utvrđivanja objektivne cene akcija, što ne znači da cene akcija utvrđuju zaposleni na berzi, već da se na berzi obezbeđuju ravnopravni uslovi za susretanje ponude i tražnje za određenom akcijom, po unapred propisanim pravilima i načinima važećim za sve subjekte.

Na vrh strane

Koje vrste berzi postoje?

Finansijske berze, na kojima se trguje akcijama, novcem, obveznicama;

Robne berze, na kojima se trguje standardizovanim ugovorima na robu;

Mešovite berze, na kojima se trguje svim gore navedenim materijalima.

Na vrh strane

Šta sve predstavlja tržišni (berzanski) materijal?

Zbirni naziv za materijal kojim se trguje - hartije od vrednosti, devize, roba (mada se trgovina robom poslednjih godina obavlja izvedenim hartijama od vrednosti).

Na vrh strane

Koji su oblici organizovanje berzanskog trgovanja?

Trgovanje na Berzi obavlja se po strogo utvrđenim pravilima. Trgovina može biti organizovana kao:
- aukcijsko trgovanje po preovlađujućoj ceni,
- aukcijsko trgovanje po principu minimalna cena - minimalna količina i
- kontinuirano trgovanje po višestrukoj ceni.

Kontinuirano trgovanje obavlja se shodno višestrukoj ceni preko knjige ponude i tražnje. Svi nalozi ponude i tražnje (svih berzanskih posrednika) za određenom hartijom od vrednosti, koje je primio broker berze za taj dan trgovanja, unose se u knjigu. Knjigu naloga vodi broker berze i uglavnom se vodi elektronski. Nalozi ponude i tražnje, evidentirani u knjizi, po istoj ceni, mogu da se uparuju.

Aukcija - trgovanja na berzi metodom preovlađujuće cene i metodom minimalna cena - minimalna količina. Zakazuje se za sve hartije iste vrste određenog emitenta u unapred utvrđeno vreme. Za vreme aukcije, uparuju se nalozi ponude i tražnje za tom hartijom, prema ceni. Aukciju vodi broker berze.

Na vrh strane

Koje su osnovne vrste tržišta kapitala?

Primarno tržište - prva prodaja emitovanih hartija od vrednosti, tj. investitor direktno kupuje hartije od emitenta i plaća je emitentu.

Sekundarno tržište - svaka naredna prodaja hartije od vrednosti (preprodaja), posle primarne trgovine.

Na vrh strane

Koje metode trgovanja postoje na sekundarnom tržištu hartija od vrednosti?

1. Metod preovlađujuće cene
2. Metod kontinuiranog trgovanja

1. Metod trgovanja po preovlađujućoj ceni je metod po kome sistem Berze za preovlađujuću cenu hartije od vrednosti neke firme proglašava onu cenu po kojoj se ostvaruje najveći obim prometa meren količinom hartije od vrednosti. Znači, sve transakcije tog dana se realizuju po jednoj, utvrđenoj preovlađujućoj ceni, pod uslovom da se cena iz naloga uklapa u tu cenu.

2. Metod kontinuiranog trgovanja je trgovanje kod koga se u toku dana, hartije od vrednosti iste firme mogu realizovati po različitim cenama.

Kod oba ova metoda treba reći da postoji zona fluktuacije, tj. najveće dozvoljeno odstupanje cene u toku dana u odnosu na indikativnu cenu hartije od vrednosti. Ali prvo da objasnimo da je indikativna cena, cena koja je kod prvog trgovanja utvrđena rešenjem o prijemu na listing Berze, a za naredna trgovanja, to je cena utvrđena na prethodnom berzanskom sastanku.

Zona fluktuacije se kod prvog trgovanja akcijama kreće u odnosu na indikativnu cenu u rasponu od -20% do + 300%, a za naredna trgovanja u rasponu od -20% do + 20%.

Zona fluktuacije se kod prvog trgovanja ostalim hartijama od vrednosti i za naredna trgovanja kreće u odnosu na indikativnu cenu u rasponu od -10% do +10%.

Nakon izvršenog trgovanja vrši se saldiranje, odnosno, prenos akcija sa vlasničkog računa prodavca na vlasnički račun kupca u Centralnom registru i prenos novčanih sredstava sa novčanog računa kupca na novčani račun prodavca.

Na vrh strane