REFERENCE

Ciljno društvo:
DDOR a.d. Novi Sad
Osiguravajuće društvo

Javna aukcija
220.000.000 EUR
Kupovina
Savetnik, Realizacija
Januar 2008.

Ponuđač:
Fondiaria SAI
Italy

Ciljno društvo:
Jedinstvo a.d. Vranje
Transport

Ponuda za preuzimanje
4.000.000 EUR Kupovina/Prodaja
Savetnik, Realizacija Decembar 2007.

Ponuđač:
Kavim Public Transportation Ltd
Israel

Ciljno društvo:
Valjevo put DP
Građevinarstvo

Javna aukcija
 4.300.000 EUR
Kupovina
Savetnik, Realizacija 
Mart 2007.

Ponuđač:
Betonut zrt
 Hungary

Ciljno društvo:
Nova Banka a.d. Beograd
Banka

Ponuda za preuzimanje ​24.000.000 EUR
Prodaja
 Realizacija 
Decembar 2005.

Kupac:
Findomestic bank
Italy

Ciljno društvo:
Žitoprodukt a.d. Kragujevac

Kupovina na berzi/Ponuda za preuz​imanje
3.550.000 EUR
Priprema, Realizacija Oktobar 2014.

Kupac:
DONDON d.o.o. 
Beograd

Ciljno društvo:
Agrovojvodina export import ad

Kupovina na berzi/Ponuda za preuzimanje
225.000 EUR
Priprema, Realizacija Septembar 2015.

Kupac:
RS GROUP d.o.o. 
Beograd

Ciljno društvo:
Alba a.d. 
Novi  Sad

Kupovina na berzi/Ponuda za preuzimanje
180.000 EUR
Priprema, Realizacija Decembar 2013.

 ​Kupac:
Univerexport doo 
Novi Sad

Ciljno društvo:
Žitopek a.d.
 Niš

Kupovina na berzi/Ponuda za preuzimanje
250.000 EUR
Priprema, Realizacija
Jul 2014.

Kupac:
DONDON d.o.o. 
Beograd

Ciljno društvo:
Neopla​nta a.d.
 Novi Sad

Konsolidacija vlasničke strukture
3.000.000 EUR
Priprema, Realizacija Oktobar 2016.

Kupac:
NELT Co d.o.o. 
Dobanovci

Ciljno društvo:
Izvor ad 
Paraćin

Kupovina na berzi/Ponuda za preuzimanje
530.000 EUR
Priprema, Realizacija Novembar 2016.

Kupac:
Grupa fizičkih lica

Ciljno društvo:
Hotel Prag ad Beograd
Hotelijerstvo

Prodaja na berzi
4.800.000 EUR
Prodaja
Priprema, Realizacija 
Mart 2017.

Prodavac:
IB INVESTMENT DOO NOVI SAD
Finansijske usluge

Ciljno društvo:
AD HUP Evropa Surdulica
Hotelijer​stvo

Ponuda za preuzimanje
480.000 EUR
Kupovina/Prodaja
Priprema, Realizacija Maj 2017.

Kupac:
ALI ABUDULLA M.S. AL MACKI
Katar

Ciljno društvo:
Vodoprivreda ad Požarevac

Ponuda za preuzimanje 
150.000 EUR   
Priprema, Realizacija Oktobar  2017

Kupac:
DTD Senta doo 
Senta

Ciljno društvo:
Ibar ad 
Raška

preuzimanje
  530.000 EUR   
Kupovina/Prodaja Priprema, Realizacija
Januar  2018

Kupac:
MM99 DOO 
Stara Pazova

Ciljno društvo:
 Globos osiguranje adо Beograd

Kupovina na berzi/Ponuda za preuzimanje
5.000.000 EUR
Kupovina/Prodaja
Priprema, Realizacija Mart/April 2020.

Kupac:
British motors d.o.o. Beograd

Ciljno društvo: 
Grupa univerexport-trgopromet ad, Subotica

Kupovina na berzi/Ponuda za preuzimanje
1.000.000 EUR
Kupovina/Prodaja
Priprema, Realizacija April/Maj 2020.

Kupac: 
Univerexport doo 
Novi Sad